bhv

Vooral de mensen die in grotere organisaties werken kennen de term BHV, terwijl anderen hier misschien minder bekend mee zijn. BHV staat voor ‘bedrijfshulpverlener’ en bedrijven zijn verplicht om iemand binnen de organisatie hiervoor opgeleid te hebben. Het kan zelfs helpen bij het vinden van een nieuwe baan als je dit papiertje hebt. Verstandig dus om eens te kijken of een BHV cursus niets voor jou is. Naast het feit dat het je misschien makkelijker een bedrijf binnenloodst, geeft het ook een goed gevoel om te weten wat te doen als er iets misgaat op je werk, of elders.

BHV opleidingen

BHV opleidingen worden door verschillende bedrijven en organisaties aangeboden, zoals bijvoorbeeld Westpoort opleidingen. Niet voor niets dat er behoorlijk wat aanbieders zijn, want een BHV-er binnen een bedrijf is erg belangrijk, en vaak dus verplicht. Er zijn verschillende certificaten te behalen, in deze tijden van Corona zelfs ook online.

Een bedrijfshulpverlener is verplicht

Volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is het sinds 1989 verplicht om een BHV-er in het bedrijf te hebben voor als er iets mis gaat. Deze bedrijfshulpverleners vormen samen, binnen het bedrijf, de zogenaamde ‘BHV-organisatie.’ Uit hoeveel mensen deze organisatie moet bestaan wordt vastgelegd door de verplichte ‘inventarisatie en evaluatie van risico’s.’ Tips over het opstellen hiervan vind je online.

Wat doet een BHV-er

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is de BHV-organisatie verplicht om:

  • Eerste hulp bij ongevallen te verlenen
  • Brand te beperken en te bestrijden
  • De gevolgen van ongevallen te beperken
  • Werknemers en andere personen in geval van nood te alarmeren en evacueren.

Dit totdat professionele hulpverleners zijn gearriveerd. Het is dan ook verplicht dat iedereen uit de BHV-organisatie een BHV-certificaat heeft.

Specifieke regels

Om het makkelijker voor je te maken de maatregelen voor je bedrijf in te schatten heeft de overheid een zogenaamde ‘handreiking BHV’ opgesteld. Hierin kun je makkelijk en overzichtelijk terugvinden wat de specifieke regels zijn voor je bedrijf. Het aantal benodigde BHV’ers binnen het bedrijf is afhankelijk van veel factoren. Eén van de belangrijkste is de genoemde inventarisatie en evaluatie van risico’s (RI&E). Ook de aanwezigheid van BHV’ers op bepaalde tijdstippen (in verband met bijvoorbeeld ploegendiensten) en de taken van de specifieke BHV’ers is belangrijk.

Hoeveel BHV-ers?

Vaak wordt als regel gebruikt dat op elke 50 werknemers bij een bedrijf één BHV-er aanwezig moet zijn. Werken er dus 250 mensen, dan moet je 5 BHV opgeleide werknemers hebben rondlopen. Hoef je volgens de wet slechts één BHV-er binnen het bedrijf te hebben? Dan raden we je aan om toch twee BHV-ers op te leiden, dit in verband met eventuele ziekte. 

Gezamenlijke BHV-organisatie

Niet ieder bedrijf heeft een eigen pand voor het bedrijf alleen. Veel bedrijven zijn gehuisvest in verzamelgebouwen, samen met een aantal andere bedrijven. Veel bedrijven denken dan dat je gezamenlijk moet voldoen aan de BHV eis. Soms is dat zo, maar vaak ook niet. Helaas geldt hier de regel dat er niet één correct antwoord op de vraag is, omdat het nogal gecompliceerd is.

Verantwoordelijkheid meestal bij huurder

In de huurovereenkomst is vaak vastgelegd of de verantwoordelijkheid voor de BHV-organisatie bij de verhuurder of de huurder(s) ligt. Vaak verlegt de huurder de verantwoordelijkheid voor de BHV-organisatie bij de huurder. Overleg daarom met je medehuurders, zodat je samen een goed BHV-plan kunt opstellen.

Veel mensen zien een BHV-certificaat als een noodzakelijk kwaad. Dit komt vooral voor bij bedrijven waar het risico ogenschijnlijk klein is, zoals kantooromgevingen. Ook wordt dit gesignaleerd bij bedrijven waar zich (gelukkig) nooit of zelden een noodgeval heeft voorgedaan. Toch zijn er heel veel voorbeelden te vinden van BHV-ers die levens redden. Het is dan ook verstandig om hier niet te licht over te denken, maar te zorgen voor een gedegen BHV plan. 

Door admin