niet-parkeren

Rond bedrijfspanden of appartementencomplexen is  er vaak onvoldoende parkeergelegenheid voorhanden, waardoor anderen ook op het terrein van het pand hun auto gaan parkeren. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die hun tweede auto willen parkeren of geen parkeerplek hebben gekocht. Misschien is het iemand die de auto daar neer heeft gezet om ergens anders inkopen te gaan doen. Vooral waar het aantal parkeerplaatsen beperkt is en waar je in de omgeving niet goed kunt parkeren, of juist tegen hoge kosten, zijn deze foutparkeerders een bron van ergernis. De vraag is dan ook: mag je een parkeerverbod instellen en waar kun je eventueel verkeersborden bestellen?

Je mag aangeven dat derden niet op je terrein mogen komen

Het staat je geheel vrij om op wat voor manier dan ook duidelijk te maken dat derden niet op je terrein mogen parkeren, als het je eigen terrein is uiteraard. Hoe je dat aangeeft, kun je zelf weten. Zo zijn er kleine bordjes die bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde parkeerplaats voor bezoekers is, of bordjes die aangeven dat de aangegeven parkeerplaatse zijn gereserveerd voor bewoners. Vaak zijn deze verkeersbordjes geheel reflecterend en niet duur. Je kunt ze bevestigen op een originele buispaal met behulp van verkeersbordbeugels, die je kunt kopen bij elke aanbieder van verkeersborden.

Is jouw parkeerterrein voor iedereen toegankelijk?

Of de verkeersregels op foutparkeerders van toepassing zijn, hangt af van de vraag of jouw parkeerterrein voor iedereen toegankelijk is. Als die parkeergelegenheid vanaf de openbare weg bereikbaar is, is dit terrein voor de Wegenverkeerswet een ‘voor het openbaar verkeer openstaande weg’. Het maakt hierbij niet uit of het privé-eigendom betreft. Het maakt in principe ook niet uit of er een verkeersbord staat dat aangeeft dat het een privé terrein betreft.

Normale verkeersregels van kracht

Dit houdt in dat, mocht het parkeerterrein voor wie dan ook te bereiken zijn, de normale verkeersregels van kracht zijn. Dat klinkt misschien vreemd in de oren, omdat het de locatie privé is, maar het kan juist in je voordeel werken. Foutparkeren is namelijk verboden en de politie heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden. Het is in principe zelfs mogelijk dat de fout geparkeerde auto kan worden weggesleept.

Er moet wel echt een overtreding worden begaan wil politie ingrijpen

Van een overtreding van de Wegenverkeerswet is echter pas sprake als bijvoorbeeld buiten parkeervakken of op de stoep wordt geparkeerd. Wanneer de auto’s gewoon keurig netjes in de vakken staan, is de politie niet bevoegd om op grond van de Wegenverkeerswet op te treden. Er is immers geen overtreding begaan. Bovendien speelt nog mee dat de politie slechts zal optreden in het geval van gevaar of hinder, ook al is strikt genomen sprake van een overtreding. 

Door admin