nieuwbouw-huis-gekocht

Een goede en betrouwbare valbeveiliging in de bouwsector en aanverwante sectoren – denk aan glazenwassers, dakdekkers, lassers, et cetera – is belangrijker dan ooit tevoren. De afgelopen jaren is de regelgeving op het gebied van valbescherming namelijk flink strakker geworden. Onder invloed van instanties als de Europese Unie, de Nederlandse regering (inspectie SZW) en de ARBO is besloten om de bouw veiliger te maken door diverse maatregelen te nemen. Uit cijfers bleek namelijk dat zich naar verhouding veel ongelukken voordeden door valpartijen vanaf hoogte. Jaarlijks vallen er nog tientallen z(zwaar)gewonden door instabiele steigers of doordat daken op hoogte niet goed beschermd waren. Ook vallen hierdoor ieder jaar enkel doden te betreuren. Hoog tijd dus voor scherpere regels omtrent valbeveiliging en de verplichte aanschaf hiervan via een professionele aanbieder als Eyecatchersafety.com. Maar welke regels gelden er momenteel als het aankomt op correcte valbeveiliging?

Verplichte evaluatie, inspectie en dergelijke

Voordat aan een bouwproject op hoogte mag worden begonnen, moet op locatie een inventarisatie van de risico’s plaatsgevonden hebben en moeten er passende maatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen. Maar veiligheid gaat verder dan dit. Vaak wordt bijvoorbeeld vergeten om de werkers op hoogte veiligheidsinstructies mee te geven of korte trainingen te organiseren om veilig te werken. Gebeurt dit niet, dan blijft er een (verhoogd) risico bestaan op nare valpartijen.

Valbescherming op hoogte: dakrandbeveiliging

Een van de bekendste methoden om veilig werken op hoge daken en gebouwen mogelijk te maken, is dakrandbeveiliging. Als professionals werkzaam zijn binnen twee meter van de dakrand af, moet er een beschermend hek op de dakrand zijn aangebracht. Deze valbescherming moet als hek minstens 100 centimeter hoog zijn en twee dwarsbalken hebben. Tussen die balken mag niet meer dan 47 centimeter ruimte zitten. Deze regel minimaliseert het risico dat er iemand tussen de spijlen door kan vallen.

Belijning als valbescherming & beschermende kleding

Naast het aanbrengen van dakranden kan ook gekozen worden voor vallijnen. Hierbij wordt degene die op het dak werkt aangelijnd aan een vallijn. Mocht de betreffende persoon struikelen, uitglijden en naar beneden storten, dan vangt de reddingslijn hem of haar op. Bij het gebruik van vallijnen is ook beschermende kleding verplicht. Het bekendste is de valhelm. Daarnaast is het soms verplicht om ook een beschermende overall te dragen en sterke werkschoenen, die verwondingen en blessures kunnen voorkomen. Verdiep je als werkgever hoe dan ook verder in de regelgeving op dit gebied, want hier zijn slechts de hoofdlijnen van veilig werken op hoogte aangestipt.

Door admin