verhuistips

Het begrip opstalverzekering en inboedelverzekering wordt nogal eens door elkaar gehaald. Dit heeft ermee te maken, dat voor sommige verzekerde onderdelen niet helemaal duidelijk is onder welk soort verzekering dit valt. Toch hoeft het in de meeste gevallen helemaal niet zo moeilijk te zijn om een onderscheid te maken tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering.

Wat zijn de verschillen tussen een opstal- en inboedelverzekering?

Stelregel is, dat alle inboedel, dus alles wat in een huis staat en te verplaatsen is, valt onder een inboedelverzekering. De woning zelf kan ook ten prooi vallen aan schade. Hiervoor is er dan de opstalverzekering. Hier geldt, dat alles wat op en aan het huis vastzit, onder de opstal valt. Uiteraard zijn er gevallen, waarbij er een dunne scheidslijn loopt en waarbij het niet helemaal duidelijk is, onder welke verzekering dit valt. Denk bijvoorbeeld aan een vloer. Als de vloer zit vastgelijmd op de fundering, dan valt de vloer onder een opstalverzekering. Wanneer de vloer eventueel mee te nemen is bij een verhuizing, dan valt de vloer onder een inboedelverzekering.

Opstalverzekering ruitschade

Glas, zoals ruiten zijn onderdeel van de woning. Daarom zal glas in eerste instantie onder een opstalverzekering vallen. Maar een opstalverzekering ruitschade is niet bij alle verzekeraars vanzelfsprekend. Soms is het nodig om een aparte glasverzekering af te sluiten. Daarnaast kan een opstalverzekering ruitschade ook dienen voor uitsluitend ‘normaal’ blank glas. Heb je bijzondere glassoorten in huis, zoals glas in lood of glas voor een tuin- of balkonafscheiding, dan moet je de polisvoorwaarden goed doorlezen, of het glas onder de opstalverzekering valt. Soms moet je hiervoor een aparte glasverzekering afsluiten.

Is een opstalverzekering altijd nodig?

Heb je een woonhuis gekocht, dan is een opstalverzekering zeker aan te raden. Eventuele schade aan de woning kan namelijk flink in de papieren gaan lopen. Veel hypotheekgevers stellen vaak ook als eis dat er een verzekering voor opstal afgesloten moet worden. Ben je eigenaar van een appartement, dan ben je al vaak verzekerd via de Vereniging van Eigenaren. Het gehele appartementencomplex is dan in zijn geheel verzekerd. Let daarbij op wat de opstal van de VVE in de voorwaarden heeft staan. Als je vloer hier bijvoorbeeld niet onder valt, dan moet je deze misschien apart bijverzekeren. Huurders hebben in principe geen opstalverzekering nodig. Normaliter heeft de eigenaar de woning reeds verzekerd. Maar ook hier kan niet alles mee verzekerd zijn, als je bijvoorbeeld zelf een keuken of een houten vloer aan de huurwoning hebt toegevoegd. In dit geval kan je een eigenaarsbelangverzekering afsluiten, zodat zelf toegevoegde zaken toch gedekt zijn.             

Door admin