dakrandbeveiliging

Meer dan ooit wordt er op daken van huizen, instellingen en bedrijven gewerkt. Zo kiezen steeds meer mensen voor zonnepanelen op het dak en heeft bijna elk bedrijf tegenwoordig een airco installatie… die meestal ook op het dak wordt geïnstalleerd. Hierdoor zien we ook een toename in het aantal ongevallen bij het werken op hoogte. Begrijpelijk dat dergelijke ongevallen meestal vrij serieus zijn, omdat er dus de hoogte in het spel is. In veel gevallen is het dan ook verstandig om bij dergelijke werkzaamheden een expert als Eyecatcher valbeveiliging in te schakelen.Waarom? Dat lees je hieronder!

De cijfers op een rijtje

Gemiddeld vallen er per jaar 23 doden in Nederland bij het werken op hoogte. Vaak komt zo’n ongeval door een misstap of een ondoordachte, verkeerde beweging.  Best begrijpelijk: je bent gefocust op je werk en vergeet dat je op een hoogte bezig bent. De belangrijkste oorzaken van een ongeval  op hoogte zijn onvoldoende randbeveiliging, een verkeerd geplaatste ladder en het verliezen van evenwicht.

Zorg dat je goede technische maatregelen neemt

De vraag is uiteraard hoe je kunt voorkomen dat er een dergelijk ongeval gebeurt. De allerbelangrijkste stap is om goede technische maatregelen te nemen, zoals dakrandbeveiliging of valbeveiliging. Je moet dan natuurlijk wel zorgen dat deze op een juiste manier wordt ingezet.

Analyse en plan van aanpak

Dit doe je door een analyse te laten maken van de risico’s en aan de hand daarvan een plan van aanpak te laten opstellen. Laat dit altijd door een expert doen, omdat die alle risico’s het beste kan inschatten, maar ook weet wat eventuele oplossingen kunnen zijn.

Als er valbeveiliging is, laat die dan geregeld checken

Zijn er al voorzieningen voor de valveiligheid aanwezig, dan is het zaak om deze ook jaarlijks te laten controleren en zo te zorgen dat die veiligheid altijd gegarandeerd kan worden. Heb je een bedrijf waar een dergelijk risico door werknemers gelopen wordt? Denk dan eens aan een toolbox bespreking of een training over het gebruik van valbeveiliging.

Zo’n training helpt bij de bewustwording van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen in de toekomst. Daarnaast dient er altijd toezicht gehouden te worden op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken op hoogte, zoals een harnas. Als het goed is helpt een expert als Eyecatcher Valbeveiliging bij het reduceren van het gevaar van een ongeval op hoogte. 

Door admin