plant-simulation

Hoe zeer je ook je best doet om alles correct te noteren, als je alle berekeningen goed uitvoert, het is en blijft het een raadsel waarom er toch geen optimale productie kan worden gedraaid. Ligt het aan een foutieve aanvoer van de grondstoffen? Is er een fout geslopen bij de vorig jaar ingevoerde automatisering of kan het toch aan de vakbekwaamheid van het personeel liggen?

Voor menig ondernemer kan het een echte nachtmerrie zijn. Alle nummers die je voorhanden hebt en controleert, om een zo goed mogelijke en kost-effectieve productielijn op te zetten, blijken niet overeen te komen met de werkelijkheid. De gevolgen zijn tijdverlies en verkwisting van productiecapaciteit, hetgeen uiteindelijk neerkomt op een daling van je winstmarges. 

Strijk de plooien binnen je onderneming glad

Als je inmiddels met de handen in het hoofd zet en niet meer weet welke stappen je moet nemen om je productieproces optimaal te laten functioneren, dan is het misschien eens tijd om rond de tafel te gaan zitten met Cards PLM. Met meer dan 20 jaar ervaring kan het bedrijf je op een professionele manier op weg helpen om je productieproces en informatiestromen te digitaliseren, waarna je de plooien binnen je bedrijf glad kunt strijken en een optimale productie op touw zet.

De techniek die hiervoor gebruikt wordt heet Plant Simulation. Met een speciale software worden de prestaties van ingewikkelde bedrijfsprocessen inzichtelijk gemaakt. De prestaties worden gemodelleerd en gesimuleerd, om vervolgens de daadwerkelijke processen op de werkvloer te optimaliseren. Materiaalstromen worden verbeterd en het gebruik van personeel en ruimte worden optimaal benut. Daarnaast worden de operationele kosten en het energieverbruik verminderd. 

Welke voordelen heeft een simulatie van je productie?

De voordelen om je productie aan een simulatie te onderwerpen zijn divers. Zo verhoog je de productiviteit en ontdek en verhelp je knelpunten binnen het productieproces. Ook je voorraadkosten kunnen omlaag na het uitvoerig testen van de beschikbare cijfers, om je op deze manier zo effectief mogelijk te laten inkopen. Daarnaast verminder je de aanlooptijd en kosten van nieuw op te zetten processen binnen je bedrijf. Als laatste, doch zeker niet onbelangrijk, stelt een goede simulatie je in staat om je operationele kosten en energieverbruik te minimaliseren. 

De software is voor meerdere bedrijfstakken te gebruiken. Naast een positieve inzet in de industrie en logistiek, kan Plant Simulation ook worden toegepast in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Verschillende processen binnen je onderneming worden gemodelleerd, met alle dynamische fluctuaties en afhankelijkheden, net zoals ze in de werkelijkheid plaatsvinden. Dit alles met het doel om knelpunten te vinden in onder andere de manier van produceren, groottes van producties en werktijden. Op deze manier kun je ieder proces in je onderneming beoordelen en de prestaties naast elkaar zetten en beter op elkaar afstemmen. Het einddoel van de simulaties is om de verschillende aspecten van de productie te stroomlijnen, je prestaties te optimaliseren, de kosten-baten planning beter te organiseren en de winstmarges binnen je onderneming op gedegen wijze te maximaliseren.

Door admin