nieuwe klant

Een nieuwe klant is altijd spannend. Of je bedrijf nou groot of klein is, de hoop op een goede en langdurige samenwerking is groot. Misschien ben je zelfs al begonnen met het uitdenken van allerlei ideeën om deze nieuwe klant zo goed mogelijk te bedienen. Maar voordat je te enthousiast wordt en alle zeilen bijzet, is het belangrijk om stil te staan bij de juridische kant van de zaak. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om een kredietcheck te doen, zodat je het risico op wanbetaling verkleint. In deze blogpost geef ik je handige tips om een nieuwe klant succesvol én zorgeloos te bedienen.

Doe een kredietcheck

Het is belangrijk om het risico op wanbetaling te minimaliseren bij een nieuwe klant. Je wilt natuurlijk dat je dienst of product betaald wordt, zonder dat je achter de feiten aan hoeft te lopen. Een kredietcheck is daarvoor een goede oplossing. Hierbij controleer je of er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest en of het bedrijf financieel gezond is. Op deze manier weet je waar je aan toe bent en kun je eventueel actie ondernemen als het bedrijf bijvoorbeeld een slechte kredietwaardigheid heeft.

Stel een duidelijke overeenkomst op

Maak bij een nieuwe klant altijd gebruik van een duidelijke overeenkomst. Hierin leg je vast wat er afgesproken is tussen beide partijen, zoals de geleverde dienst of product, de prijs hiervan en eventuele leveringsvoorwaarden. Ook kun je afspraken maken over de betaaltermijn en de hoogte van eventuele rente bij te late betaling. Door alle afspraken op papier te zetten, voorkom je onduidelijkheid en discussies achteraf.

Zorg voor een correcte facturatie

Een correcte facturatie is belangrijk om de betaling soepel te laten verlopen. Zet bijvoorbeeld het juiste factuurbedrag op de factuur en controleer of alle gegevens van de klant juist zijn. Ook is het belangrijk om duidelijk aan te geven wat de betaaltermijn is en of er rente wordt berekend bij te late betaling. Zo voorkom je dat er onduidelijkheid ontstaat en zorg je dat de betaling soepel verloopt.

Laat openstaande facturen niet te lang liggen

Het kan altijd gebeuren dat een klant niet direct betaalt. Houd dan wel de controle en zorg dat openstaande facturen niet te lang blijven liggen. Stuur bijvoorbeeld een herinnering en neem contact op als er na een bepaalde termijn nog steeds niet betaald is. Dit voorkomt dat er onnodige discussies ontstaan en zorgt dat openstaande betalingen alsnog binnenkomen.

Wees altijd bereid tot overleg

Ondanks al je inspanningen kan het toch gebeuren dat er discussies ontstaan over de betaling. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er ineens een hogere rekening komt dan verwacht, of als de betalingstermijn niet haalbaar blijkt voor de klant. Wees daarom altijd bereid om in overleg te gaan en zoek samen naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Zo houd je een goede relatie met je klant en voorkom je dat de discussie escaleert.

Een nieuwe klant is altijd spannend, maar het is belangrijk om ook stil te staan bij de juridische kant van de zaak. Door het doen van een kredietcheck, het opstellen van een duidelijke overeenkomst en een correcte facturatie, minimaliseer je het risico op wanbetaling. Ook is het belangrijk om openstaande facturen niet te lang te laten liggen en altijd bereid te zijn tot overleg. Zo bereik je niet alleen een succesvolle samenwerking met je nieuwe klant, maar zorg je ook voor een goede en langdurige klantrelatie.

Door admin