uitvaartverzekering

Denken aan de toekomst is belangrijk, ook als het gaat om je eigen overlijden. Je wilt je familie en andere nabestaanden zo min mogelijk belasten met financiële en andere kopzorgen en daarom is je uitvaart verzekeren misschien geen slecht idee.

Wat houdt zo’n verzekering in? Welke voordelen zijn eraan verbonden en hoe gaat het in zijn werk? Voor een antwoord op deze belangrijke vragen, lees snel verder.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering verzekert een bedrag voor de uitvaart van de verzekeringnemer bij overlijden. Met andere woorden, de verzekering financiert de begrafenis of crematie van de verzekerde voor een bepaald bedrag, dat die persoon zelf kiest. Bij bepaalde verzekeringen wordt dat gekozen bedrag rechtstreeks aan de begrafenisondernemer overgeschreven.

Als de verzekerde overlijdt, wordt deze som uitbetaald aan de personen die de verzekeringnemer in het verzekeringscontract heeft opgenomen. In de meeste gevallen gaat het dan om nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld de begrafenisondernemer of vrienden kunnen in het contract worden opgenomen.

De belangrijkste voordelen van een uitvaartverzekering

 Twijfel je nog of je wel moet kiezen voor een uitvaartverzekering? Hieronder een overzicht van de belangrijkste voordelen:

1. Geen kopzorgen over de begrafenis

In de eerste plaats neemt een uitvaartverzekering alle kopzorgen weg die je nabestaanden anders zouden hebben over de organisatie en financiering van je uitvaart. Doordat jij tijdens je leven de verzekering hebt opgebouwd, krijgt je familie immers meteen het bedrag overgestort wanneer je overlijdt. Hierdoor moeten ze zelf geen geld investeren, bijvoorbeeld uit de erfenis.

2. Een levenslange verzekering

Als je een uitvaartverzekering afsluit, ben je vanaf de eerste betaling verzekerd voor het leven. Premie betaal je tot in het jaar dat je 65 jaar wordt of tot aan je overlijden. Houd hierbij wel altijd rekening met de voorwaarden in het contract dat je hebt afgesloten, want die kunnen nogal verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

3. Repatriëring kan ook verzekerd zijn

In veel gevallen omvat een uitvaartverzekering ook de verzekering van repatriëring. Wanneer je in het buitenland komt te overlijden, dan dekt de verzekering dus (een deel van) de kosten die nodig zijn om je lichaam naar eigen land terug te brengen. Ook dit ontneemt je familie heel wat zorgen en financiële uitdagingen.

4. Kinderen automatisch meeverzekerd

Bepaalde verzekeraars verzekeren niet alleen de verzekeringnemer zelf, maar ook zijn of haar kinderen tot 18 jaar. De maximale leeftijd voor automatische verzekering voor kinderen varieert afhankelijk van de verzekeraar die je kiest. Informeer je daar dus over op voorhand om misverstanden te voorkomen!

5. Uitvaartverzekering zonder gezondheidsvragen

Voor de meeste uitvaartverzekeringen moet je als verzekeringnemer vragen beantwoorden in verband met je gezondheidstoestand. Zo bepaalt de verzekeraar het risico op (vroegtijdig) overlijden. Aan de andere kant kan je bij bepaalde verzekeraars ook een uitvaartverzekering zonder gezondheidsvragen afsluiten.

Conclusie? Je uitvaart verzekeren is een slimme zet, vooral als je je nabestaanden financiële problemen en zorgen wilt besparen.

Door admin