Smartengeld is een schadevergoeding voor letsel, veroorzaakt door derden. Dit smartengeld wordt toegekend wanneer iemand door een fout van een ander letsel heeft opgelopen, geestelijk en/of lichamelijk, en daar in het dagelijks leven ook last van ondervindt. Een dergelijke vergoeding wordt ook uitgekeerd bij aantasting van de eer of goede naam, of anderszins zoals een inbreuk op de privacy.

Wanneer heb je recht op smartengeld?

Je heeft recht op een compensatie wanneer je door toedoen van iemand anders letselschade oploopt, zogenaamd smartengeld na ongeval. De emotionele schade die je ervaart door het letsel, is uit te drukken in een immateriële schadevergoeding. De hoogte van de immateriële schadevergoeding, oftewel het smartengeld, is afhankelijk van diverse factoren.

Expert inschakelen

Het is dan ook niet voor niets dat je het beste een expert op het gebied van smartengeld kunt inschakelen om eventueel smartengeld te berekenen en te claimen. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk dat je gebruik maakt van letselschadeadvocaten. 

De voorwaarden

Wanneer je het slachtoffer bent van een ongeval waarbij letselschade is gemoeid, heb je volgens de Nederlandse wet recht op smartengeld. Twee belangrijke voorwaarden om deze zogenaamde immateriële schade vergoed te kunnen krijgen zijn:

– iemand anders moet aansprakelijk zijn voor het veroorzaken van het geestelijk of lichamelijk letsel.

– je moet kunnen bewijzen dat deze schade is veroorzaakt door het letsel dat door het voorval is ontstaan.

Berekenen schadebedrag is een complexe zaak

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld waar je recht op hebt, is een vrij complexe zaak. Omdat het om emotionele schade gaat, is de schade niet van de buitenkant zichtbaar. De hoogte van het smartengeld kan pas worden geschat  wanneer het letsel is genezen of wanneer blijkt dat er geen verbetering meer mogelijk is in jouw situatie. In het laatste geval wordt er gekeken naar hoeveel schade je nog zal lijden en hoeveel invloed de schade heeft op jouw levenskwaliteit.

Waar wordt naar gekeken?

Om het smartengeld te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel is, wordt uitgedrukt in een percentage dat gelijk staat aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de desbetreffende persoon. Daarnaast wordt er gekeken naar de volgende factoren:

– Heeft iemand blijvende pijn, of is er sprake van cosmetisch ontsierende littekens?

– Heeft een slachtoffer veel medische behandelingen nodig (gehad)?

– Wat is de leeftijd van het slachtoffer?

– Hoe lang duurt het genezingsproces?

Door admin