Het begrip ‘employee engagement’ wordt steeds vaker genoemd. Anders gezegd: medewerkersbetrokkenheid. Hierbij wil je de organisatie zo inrichten dat medewerkers het naar hun zin hebben en optimaal kunnen functioneren. Zodat zij ‘the extra mile’ willen lopen. Medewerkers die betrokken zijn praten enthousiast over hun werkgever, hun vak en de producten die ze maken of de diensten die ze leveren. Medewerkers die betrokken zijn, zijn trouw aan hun werkgever, zijn minder vaak ziek en werken harder. Ook voelen zij zich verbonden met de organisatie en hun collega’s. In het meest gunstigste geval is veel overlap tussen hun waarden en die van de organisatie. Met engaged medewerkers neemt de omzet (en ook vaak de beurskoers) toe en komen klanten eerder terug. Naast een aangename werksfeer, maakt het dus ook impact op organisatiedoelen. 

Als je werkgever bent, is het belangrijk om te zorgen voor een omgeving waar betrokken medewerkers kunnen floreren. In dit blog lees je hoe je voor betrokkenheid zorgt en hoe communicatiespecialisten van een intern communcatiebureau je daarbij kunnen helpen. 

Betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers

Hoewel het verbeteren van betrokkenheid in organisaties steeds meer aandacht krijgt, valt de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers bij veel organisaties tegen. In ons land daalt die zelfs. Uit het Effectory-onderzoek 2014 blijkt dat 34 procent van de medewerkers betrokken en bevlogen zijn en meer energie van hun werk krijgen. Een ruime meerderheid heeft niet zijn droombaan, maar voert de werkzaamheden naar behoren uit. In Duitsland is zelfs maar 16 procent van de medewerkers betrokken. In bedrijven in de Verenigde Staten ligt dat percentage iets hoger, op zo’n 26 procent. De score van 34 procent in Nederland valt dus redelijk te noemen. Hoe zit het met de medewerkers die zich niet betrokken voelen? Het grootste deel voelt zich niet betrokken, maar doet gewoon het werk. Dan is er nog de categorie van ontevreden medewerkers die telt voor 16 procent: de mensen die niet betrokken zijn en er energie in stoppen om hun onvrede te uiten. 

Engaged is overigens niet hetzelfde als het creëren van een fijne werksfeer of medewerkerstevredenheid. Het is namelijk niet per definitie zo dat een prettige sfeer productieverhogend werkt. 

Acties om betrokkenheid te verhogen 

Om betrokkenheid van medewerkers echt te verhogen, zijn er verschillende acties mogelijk. Ten eerste zorg je voor de basis op orde, voordat je een niveau hoger kunt gaan zitten. Er is dus sprake van een soort Maslow-piramide. Mensen willen bijvoorbeeld graag een werkomgeving waar ze lekker kunnen werken. Een juiste bureaustoel, een snelle laptop, en een passend salaris. Kleine ergernissen kunne vaak onvrede veroorzaken, zoals technische apparatuur in de werkplaats die het niet doet, problemen met inloggen op de laptop of koffie die slecht smaakt. In eerste instantie heeft deze basis dus aandacht nodig. Dat is nog beter in te vullen met de nieuwe vormen van (flex)werken. Verder is het op het basisniveau belangrijk dat medewerkers weten waar hun werk aan bijdraagt en wat er van ze wordt verwacht. 

Krijgen van erkenning 

Zodra de basis er is komt niveau 2 in beeld, namelijk het krijgen van erkenning. Medewerkers willen graag feedback op hun werk. Natuurlijk gaat het daarbij vooral om positieve feedback, maar ook om tips om het werk efficiënter of beter te kunnen doen. Mensen willen leren van hun werkgever én van hun collega’s. Niet eens per jaar in een jaargesprek, maar wekelijks door met collega’s te praten. Dit houdt in: continu verbeteren door goede horizontale communicatie. Daarmee komt een niveau hoger in beeld. Is er een match tussen de medewerker en de organisatie? Zijn de denkbeelden van de organisatie jouw eigen denkbeelden? Heeft hij of zij mensen gevonden die net zo gedreven zijn in werk als zijzelf? Wordt er geluisterd naar de medewerkers? 

Stuk voor stuk belangrijke factoren om dit niveau te behalen. Het laatste onderdeel gaat over ruimte voor groei en ontwikkeling. De medewerker kan leren in het werk en krijgt de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen, ook met opleidingen en aanvullende trainingen. 

Goed doordachte interne communicatie

Als medewerkers erkenning krijgen voor hun inspanningen en ideeën en als ze het gevoel hebben goed te passen in de organisatie, kun je pas echt de betrokkenheid verbeteren. Daarbij is interne communicatie verbeteren van belang. Engagement verbeteren bereik je niet door middel van een postercampagne, maar met aandacht voor de basiscondities, erkenning, verbinding en groeimogelijkheden. Dit doe je zowel op individueel, organisatie- als teamniveau. De betrokkenheid verbeteren is daarbij geen los onderdeeltje, maar een doel dat is verweven in de complete medewerkersreis. Van de tekst in een wervingsadvertentie tot en met het afscheid van een collega en daarna. 

Door admin